Info Panel
2000
2000-Que sera, sera, gelakt hout, wol, 40x80cm

Que sera, sera - 2000

gelakt hout, wol, 40x80cm

Read More →
2003
2003-Nabeeld-4- grafiet,draad, 31x41cm

Nabeeld-4- - 2003

grafiet,draad, 31x41cm

Read More →
2003-Nabeeld-7- papier,draad, 41x31cm, 2003

Nabeeld-7- - 2003

papier,draad, 41x31cm

Read More →
2003-Pynacker en Delfts blauw- kleurpotlood, garen, 103x73cm

Pynacker en Delfts blauw - 2003

kleurpotlood, garen, 103x73cm

Read More →
2003-Territoria-2- kleurpotlood, garen, 103x73cm

Territoria-2- - 2003

kleurpotlood, garen, 103x73cm

Read More →
2003-z.t.- oplage van 3, grafiet, draad, 31x41cm

z.t. - 2003

oplage van 3, grafiet, draad, 31x41cm

Read More →
2004
2004-Wachten -1- grafiet en garen op papier, 35x62cm

Wachten -1- - 2004

grafiet en garen op papier, 35x62cm.

Read More →
2004-Wachten -4- grafiet en garen op papier, 103x73cm

Wachten -4- - 2004

grafiet en garen op papier, 103x73cm.

Read More →
2004-Wachten-2- grafiet, kleurpotlood en garen op papier, 75x52cm

Wachten-2- - 2004

grafiet, kleurpotlood en garen op papier, 75x52cm

Read More →
2004-Wachten-3- grafiet en garen op papier, 33x28cm

Wachten-3- - 2004

grafiet en garen op papier, 33x28cm

Read More →
Menu Title