1994
1994-Schetsopdracht CBK, R'dam, monument Kaat Mossel, 70x62 cm, schaal 1-10

Schetsopdracht CBK, R’dam, monument Kaat Mossel - 1994

70×62 cm, schaal 1-10

1995
1995-Trapleuning etablissement Blauwe vis, R'dam, 17mtr

Trapleuning etablissement Blauwe vis, Rotterdam - 1995

17mtr

XXX1995-Trapleuning etablissement Blauwe vis, R'dam, 17mtr

Trapleuning etablissement Blauwe vis, R’dam, - 1995

17mtr